Jak prawidłowo dopasować lokatę bankową?

Friday, December 28, 2018

Przenoszenie kapitału pomiędzy właściwymi narzędziami oszczędnościowymi to szansa na osiągnięcie niezależności ekonomicznej w stosunkowo młodym wieku. Prawidłowe dopasowanie lokaty bankowej jest bardzo ważne, jeżeli chcesz zachować pieniądze długoterminowo, a jednocześnie ochronić je przed zgubnym procesem inflacyjnym. Na czym jednak w praktyce polega prawidłowe dopasowanie lokaty bankowej? W jaki sposób monitorować oferty banków detalicznych w poszukiwaniu najlepszych narzędzi oszczędnościowych? W artykule poznasz kilka praktycznych wskazówek.

Opłacalność lokaty bankowej w dużym stopniu zależy od poziomu stóp procentowych widocznych w krajowej gospodarce. Przy bardzo niskich stopach procentowych najlepiej połączyć lokaty bankowe z innymi narzędziami inwestycyjnymi w celu dywersyfikacji, podniesienia stopy zwrotu z kapitału. Standardowa lokata bankowa przy niskich stopach procentowych wykazuje opłacalność tylko w dłuższym terminie. Niestety to powoduje ograniczenie płynności inwestora indywidualnego. W sektorze bankowości detalicznej spotkasz jednak wiele rodzajów lokat bankowych, a niektóre z nich bezpośrednio łączą się z funduszami inwestycyjnymi, czy nawet sektorem ubezpieczeniowym. Strukturyzowane lokaty to ryzyko, ale również okazja, jeżeli potrafisz analizować długoterminowe trendy w danym obszarze gospodarczym. Prawidłowe dopasowanie lokaty bankowej wymaga zatem oceny płynności (ryzyka, które możesz zaakceptować, na jaki okres zamrozisz maksymalnie środki bez negatywnych emocji). Do tego przyda się obserwacja najważniejszych wskaźników ekonomicznych, czyli w przypadku lokat bankowych inflacji, a także stóp procentowych ustalanych zwyczajowo przez Narodowy Bank Polski.

Optymalizacja właściwej lokaty bankowej zapewnia nie tylko bardzo duże bezpieczeństwo, ale pozwala na budowanie lojalności pomiędzy oszczędzającym, a bankiem detalicznym, co przekłada się często na dodatkowe promocje nadchodzące w newsletterach, czy indywidualnych komunikatach. Na razie przy niskich stopach procentowych lokata bankowa jest średnio/nisko opłacalna, ale przy rosnącej inflacji można spodziewać się wzrostu zysków z depozytów oszczędnościowych. Czy teraz już wiesz, w jaki sposób prawidłowo wytypować lokaty bankowe?

  • Posted by chwilowy at 12:56:42 in